Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů | HS motors

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

HS motors instagramHS motors facebookHS motors twitterHS motors linkedin

INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Vás informujeme, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je

  • pro oblast finančních služeb finanční arbitr (www.finarbitr.cz) v rozsahu své působnosti (viz § 1 zák. č. 229/2002 Sb.) a
  • v ostatních případech námi nabízeného zboží a služeb či zprostředkování neživotního pojištění Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (mpo.cz).

HaeS motors s.r.o., IČ: 07720289, DIČ: CZ07720289, se sídlem Ostravská 239/68, 74770, Opava Komárov